Startpunt voor oma's op internet. Voor informatie, ontspanning en interactie. Met onderwerpen voor de actieve, trotse oma van nu.
 
Ga naar de hoofdpagina van VoorOma.nl
Ga naar 'Lekker lezen'.
Ga naar 'Reizen en uitgaan'.
Kleinkinderen
Ga naar 'Hobbyhoek'.
Ga naar 'Tips en Trucs'.
Ga naar VoorOma's koopjeshoek.
 

 

Copyright

VoorOma.nl is een initiatief van Nijssen Groten Marketing & Informatie (hierna aangeduid als 'NGMI').

Op alle materialen die beschikbaar zijn gemaakt op VoorOma.nl is copyright van kracht. Het is niet toegestaan om beschikbaar gemaakte materialen te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van de oorspronkelijk rechthebbende danwel NGMI vooraf.

Na toestemming is het gebruik van de bij de toestemming aangegeven materialen alleen toegestaan voor niet-commerciële en informatieve doeleinden. Aan de toestemming kunnen nadere voorwaarden worden verbonden die dienen te worden nageleefd.

Het aanpassen van de materialen is niet toegestaan.

Reproductie of distributie van de materialen buiten de kennis en toestemming van de oorspronkelijk rechthebbende danwel NGMI is door de wet verboden.

Alle rechten niet expliciet genoemd in bovenstaande zijn gereserveerd.

 

 
Hoofdpagina | Lekker lezen | Kleinkinderen | Hobbyhoek | Tips en Trucs | Koopjeshoek | Sitemap

Content en adverteren
| Vrijwaring | Privacybeleid | Copyright